22.10.2021
5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia (prezenčne/online)

22.10.2021
MS Project v praxi projektového manažéra I (prezenčne/online)

25. - 27.10.2021
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB (online)

27. - 28.10.2021
PM III - Komunikácia v projektovom riadení (prezenčne/online)

03. - 05.11.2021
GB - Six Sigma Green Belt Training (online)

05.11.2021
8D - Riešenie problémov metódou 8D (prezenčne/online)

09. - 10.11.2021
Lean II – Value Stream Management (prezenčne/online)

09. - 10.11.2021
PM IV - Pokročilé metódy riadenia projektov (prezenčne/online)

11. - 12.11.2021
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB (online)

15. - 16.11.2021
Projektový manažment nábehu sériovej výroby (prezenčne/online)

15. - 16.11.2021
SPC III - Projekt zavádzania štatistických metód v organizácii (prezenčne/online)

18. - 19.11.2021
FMEA II - Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi (prezenčne/online) podľa harmonizovanej príručky VDA a AIAG z roku 2019

18. - 19.11.2021
TPM - Totálne produktívna údržba (prezenčne/online)

18. - 19.11.2021
TQM II - Metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma (prezenčne/online)

22.11.2021
Moderovanie workshopov (prezenčne/online) Riešenia problémov a zlepšovania procesov

23.11.2021
eCollaboration - Virtuálne projektové tímy (prezenčne/online) spolupráca tímov na diaľku

25. - 26.11.2021
GB - Six Sigma Green Belt Training (online)

25.11.2021
MS Project v praxi projektového manažéra II (prezenčne/online)

25. - 26.11.2021
Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb (prezenčne/online) Lean Office & Business Process Improvement

29. - 30.11.2021
PM I - Projektový manažment I (prezenčne/online)

01. - 02.12.2021
SPC IV - DOE - Design of Experiments (prezenčne/online) Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

06. - 07.12.2021
Logistika a Supply Chain Management (prezenčne/online)

08. - 09.12.2021
Agilné riadenie v dobe zoštíhľovania (prezenčne/online)

10.12.2021
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB (online)

13.12.2021
GB - Six Sigma Green Belt Training (online)

14.12.2021
Certifikácia Lean Professional (prezenčne/online)

15. - 16.12.2021
Lean IV – Produktivita a normovanie práce (prezenčne/online)